Бунт психологии.


Йонкова, Красимира (2017) Бунт психологии. В: Георгиев, Людмил. Критическая психология политики и истории. Москва: Российский институт стратегических исследований, 2017, с. 10-18. ISBN 978-5-91862-042-7


 Представени са оценъчни съждения относно научно-изследователския потенциал на критическия психологичен подход. Публикацията е на руски език.
  Част от книга / Глава от книга
 криза на психологията, методология на изследванията, критически психологичен подход
 Издадено
  18350
 Красимира Йонкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/