Medienmacht und Medienvielfalt in Bulgarien


Инджов, Иво (2010) Medienmacht und Medienvielfalt in Bulgarien Osteuropa-Recht, Berlin: Berliner-Wissenschaftsverlag, 2010, 1, Beicheft zu den 8. Frankfurter Medienrechtstagen 2009 "Medienvielfalt in Ost-/Südosteuropa - Stand, Notwendigkeit und Perspektiven", 25.-26. November, Europa-Universität Viadrina, Frankfurt (Oder) (S. 40-45). ISBN 978-3-8305-1785-6.


 Докладът представя и анализира привидното медийно разнообразие в България двадесет години след началото на прехода към демокрация. Акцентирано е върху законовите пролуки, които позволяват такива нива на медийна концентрация, които застрашават честната пазарна конкуренция и плурализма на мнения в обществото. Направен е преглед на водещите актьори на медийния пейзаж - компании и индивидуални играчи, като е отделено специално внимание на чуждестранните медийни групи в сферата на телевизията и на печатните медии (местните подразделения на News Corp., WAZ и др.), както и на водещите български пресгрупи. По-голямо внимание е отделено на агресивната "Нова българска медийна група", чийто възход илюстрира бермудския триъгълник медии - бизнес - политика в България. Анализирани са последиците от медийната концентрация Тя осигурява голяма публицистична власт по отношение на малките медийни актьори, ощетява медийните потребители и изкушава към практикуване на "черен" пиар.
  Доклад
 Medienmacht, Medienvielfalt, Medienkonzerne, Medienverflechtungen, Bulgarien


Социални, стопански и правни науки Обществени комуникации и информационни науки

Social sciences, economic sciences and law Public Communications and Information Sciences

 Издадено
  18339
 Иво Инджов

2. Тодоров, Петко. Медийни технологии (Второ преработено и допълнено издание). София: ИК УНСС 2013 ( 284 с.). ISBN: 978-954-644-428-8. Цит. на стр. 282.

1. Тодоров, Петко. Медии в криза. Медиите в кризата и кризата в медиите. София: УНСС, 2011 ( 323 с.). ISBN: 978-954-323-857-6. Цит. на стр. 320.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/