Ръководство на Unidroit за международен франчайзинг. Съвременно право, 2002, № 1, с. 67-77. ISSN 0861-18-15, COBISS.BG-ID 1157424612


Григорова, Венцислава (2002) Ръководство на Unidroit за международен франчайзинг. Съвременно право, 2002, № 1, с. 67-77. ISSN 0861-18-15, COBISS.BG-ID 1157424612 София


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки Право

Social sciences, economic sciences and law Law

 Издадено
  18337
 Венцислава Григорова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/