Несъстоятелност с международен елемент по българското международно частно право. Съвременно право, 1999, № 3, с. 17-31. ISSN 0861-18-15


Григорова, Венцислава (1999) Несъстоятелност с международен елемент по българското международно частно право. Съвременно право, 1999, № 3, с. 17-31. ISSN 0861-18-15 София


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  18336
 Венцислава Григорова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/