Търговските спорове в Световната търговска организация и редът за тяхното разрешаване, сп. Съвременно право, Брой 3, 1997 г.


Григорова, Венцислава (1997) Търговските спорове в Световната търговска организация и редът за тяхното разрешаване, сп. Съвременно право, Брой 3, 1997 г. София


 
  Статия
 
 Издадено
  18335
 Венцислава Григорова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/