Участие на чуждестранни лица в приватизацията. Съвременно право, 1996, № 3, с. 63-73. ISSN 0861-18-15, COBISS.BG-ID 1133388772


Григорова, Венцислава (1996) Участие на чуждестранни лица в приватизацията. Съвременно право, 1996, № 3, с. 63-73. ISSN 0861-18-15, COBISS.BG-ID 1133388772 София


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  18334
 Венцислава Григорова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/