Световната търговска организация, новият режим на международна търговия и проблемите пред европейската общност, сп. Съвременно право, Брой 5, 1995 г.


Григорова, Венцислава (1995) Световната търговска организация, новият режим на международна търговия и проблемите пред европейската общност, сп. Съвременно право, Брой 5, 1995 г. София


 
  Статия
 
 Издадено
  18333
 Венцислава Григорова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/