Световната търговска организация, новият режим на международна търговия и проблемите пред европейската общност. Съвременно право, 1995, № 5, с. 77-90. ISSN 0861-18-15, COBISS.BG-ID 1132828644


Григорова, Венцислава (1995) Световната търговска организация, новият режим на международна търговия и проблемите пред европейската общност. Съвременно право, 1995, № 5, с. 77-90. ISSN 0861-18-15, COBISS.BG-ID 1132828644 София


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  18333
 Венцислава Григорова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/