Проектът за статут на „Европейско дружество“ в рамките на Европейската икономическа общност – проблеми на международното частно право, сп. Съвременно право, Брой 5, 1994 г.


Григорова, Венцислава (1994) Проектът за статут на „Европейско дружество“ в рамките на Европейската икономическа общност – проблеми на международното частно право, сп. Съвременно право, Брой 5, 1994 г. София


 
  Статия
 
 Издадено
  18332
 Венцислава Григорова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/