Проектът за статут на „Европейско дружество“ в рамките на Европейската икономическа общност – проблеми на международното частно право. Съвременно право, 1994, № 5, с. 93-103. ISSN 0861-18-15, COBISS.BG-ID 1128414692


Григорова, Венцислава (1994) Проектът за статут на „Европейско дружество“ в рамките на Европейската икономическа общност – проблеми на международното частно право. Съвременно право, 1994, № 5, с. 93-103. ISSN 0861-18-15, COBISS.BG-ID 1128414692 София


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  18332
 Венцислава Григорова

1. Стефанов, Г. Европейско дружествено право : Европейско обединение по икономически интереси, Европейско дружество, Европейско кооперативно дружество. Велико Търново, Абагар, 2011, ISBN 978 9 54427 955 4, COBISS.BG-ID 1239220708, на с. 34.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/