Перспективи за развитие на политиката по корпоративна социална отговорност в България през следващата 2017 г.


Тодорова, Теодора (2016) Перспективи за развитие на политиката по корпоративна социална отговорност в България през следващата 2017 г. ИК "Труд и право"


 
  Статия
 корпоративна социална отговорност; политика оп КСО, перспективи пред политиката по КСО
 
  18331
 Теодора Тодорова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/