Електронен архив на документалното наследство за Балканските войни


Иванова, Калина (2014) Електронен архив на документалното наследство за Балканските войни Велико Търново


 Статията представя реализирането на проект, чрез който се предоставя по-широк достъп до културно-историческото наследство, което е притежание на библиотеки, музеи и архиви, свързано с темата за Балканските войни .
  Статия
 дигитализация, културно-историческо наследство, научни проекти
 
  18329
 Калина Иванова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/