История и съвременност на великотърновската народна библиотека "П. Р. Славейков"


Иванова, Калина (2014) История и съвременност на великотърновската народна библиотека "П. Р. Славейков" Велико Търново


 Монографията има за цел да представи цялостно изследване за създаването, развитието и съвременната дейност на Великотърновската народна библиотека "Петко Р. Славейков"
  Монография
 история, обществена библиотека,управление,
 
  18328
 Калина Иванова

1. Alexandrov, Ivan. History and modernity of Public Library "Petko Rachev Slavejkov" Veliko Tarnovo by Kalina Ivanova // Journal of Balkan Libraries Union, 2014, №2, p.10-11

2. Ангелов, Иван и Калина Иванова. История и современность Великотырновской народной библиотеки имени Петко Р.Славейкова.// Библиотека академии наук:300 лет служения науке:Юбилейная научная конференция, посвещенная 300-летю библиотеки Российской академии наук, 27-28 ноября, Санкт-Петербург

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/