За духовността във Великотърновския регион: Опит за историографско изследване на културно просветната дейност:


Иванова, Калина (2015) За духовността във Великотърновския регион: Опит за историографско изследване на културно просветната дейност: Велико Търново


 Монографията има за цел да представи в исторически аспект развитието на библиотечното дело в регион Велико Търново, за предпоставките от създаване на мрежа от обществени библиотеки и проблемите, които съпътстват през различните исторически периоди тяхното развитие
  Монография
 обществени библиотеки, история, библиотечна мрежа
 
  18327
 Калина Иванова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/