Народна библиотека „П. Р. Славеjков”, Велико Трново: Центар иновациjа, континуираног образовња, поуздан партнер и чувар књижног културног наслеђа


Иванова, Калина (2016) Народна библиотека „П. Р. Славеjков”, Велико Трново: Центар иновациjа, континуираног образовња, поуздан партнер и чувар књижног културног наслеђа Крушевац, Република Сърбия


 Статията представя проектната дейност на Великотърновската народна библиотека свързана с предоставянето на иновативни библиотечни услуги с които се повишава информационната грамотност на нейните читатели
  Статия
 библиотечни услуги, проекти, програми, неформално образование
 
  18324
 Калина Иванова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/