История и современность Великотырновской народной библиотеки имени Петко Р. Славейкова


Иванова, Калина (2016) История и современность Великотырновской народной библиотеки имени Петко Р. Славейкова Санкт-Петербург


 Статията има за цел да представи в национален и международен план цялостното историческо изследване за създаването, развитието и модернизацията на най-голямата обществена библиотека във Велико Търново и Централна Северна България..
  Статия
 история, библиотека, проекти
 
  18322
 Калина Иванова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/