Гарантиране публичността на съдебния контрол при разглеждане на уволнения в МВР


Маркова, Цвета (2016) Гарантиране публичността на съдебния контрол при разглеждане на уволнения в МВР Годишна унйверситетска научна конференция, Национален военен университет „Васил Левски" - В. Търново, 20¬21.10.2016 г., стр. 297-304


 Докладът разглежда динамиката в съдебната практика при разглеждане на жалби срещу уволнения по Закона за МВР, основание за които е прилагане на полиграф. Европейският съд по правата на човека държи мотиви относно необходимостта съдът да подлага на съдебен контрол цялата процедура по приложение на полиграф от Института по психология на МВР..
  Доклад
 полиграф, Европейски съд по правата на човека, Европейска конвенция за защита правата на човека.


Социални, стопански и правни науки Право

Social sciences, economic sciences and law Law

 Издадено
  18309
 Цвета Маркова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/