Меры защиты классифицированной информации в сфере промышленной безопасности


Маркова, Цвета (2014) Меры защиты классифицированной информации в сфере промышленной безопасности VII международная научная конференция "Инновации в технологиях и образовании", КузГТУ, г. Белово, 28-29.03.2014 т.4, ISBN 978-5-89070-976-9, ISBN 978-954-524-966-2, стр.204-210 (РИНЦ)


 Докладът разглежда и анализира различни проблеми и подходи при работа с класифицирана информация - създаване, предаване-получаване и унищожаване в контекта на индустриалната сигурност. Преклудиране на различни хипотези на нерегламентиран достъп при гарантиране на риск от компрометиране на класифицираната информация.
  Доклад
 класифицирана информация, документална сигурност


Социални, стопански и правни науки Право

Social sciences, economic sciences and law Law

 
  18301
 Цвета Маркова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/