Търгове на НАТО в контекста на проучването на физически лица, като елемент на индустриална сигурност


Маркова, Цвета (2014) Търгове на НАТО в контекста на проучването на физически лица, като елемент на индустриална сигурност Сборник „Научни трудове" на Фондация „Национална и международна сигурност" ISSN 1314-9105


 Студията разглежда и анализира процедурите, уредени в ЗЗКИ за проучване на физическите лица, като елемент от проучване на юридическите лица, предтавляващо положителна процесуална предпоставка за участие в търгове на НАТО.
  Студия
 индустриална сигурност, дело по проучване за надеждност, търгове на НАТО


Социални, стопански и правни науки Право

Social sciences, economic sciences and law Law

 Издадено
  18299
 Цвета Маркова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/