За колективното начало при уреждане на отношенията в етажната собственост. - Норма,2016, No 8, с. 47-65, ISSN 1314-5118


Сарафов, Павел (2016) За колективното начало при уреждане на отношенията в етажната собственост. - Норма,2016, No 8, с. 47-65, ISSN 1314-5118


 
  Статия
 
 Издадено
  18294
 Павел Сарафов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/