Относно факторите за установяване възгледа за правото на собственост в модерното частно право.- В: Theo Noster. Сборник в памет на гл.ас. Теодор Пиперков. С., Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2014, с. 175-180


Сарафов, Павел (2014) Относно факторите за установяване възгледа за правото на собственост в модерното частно право.- В: Theo Noster. Сборник в памет на гл.ас. Теодор Пиперков. С., Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2014, с. 175-180


 
  Статия
 
 Издадено
  18292
 Павел Сарафов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/