Историческо развитие на правната уредба на осигурителните вноски в българската законодателства да средата на XX век


Кирилова-Андреева, Гергана (2015) Историческо развитие на правната уредба на осигурителните вноски в българската законодателства да средата на XX век -В: Сп. "DE JURE", Кн.2/2015


 
  Статия
 възникване и развитие на осигурителната система, осигурителни правоотношения
 Издадено
  18290
 Гергана Кирилова-Андреева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/