Двойственото положение на държавния орган. В: Юбилеен сборник посветен на 80-годишнина на проф. дюн Васил Мръчков. С., ИК Труд и право, 2014, ISBN 9789546082213


Топалов, Миролюб (2014) Двойственото положение на държавния орган. В: Юбилеен сборник посветен на 80-годишнина на проф. дюн Васил Мръчков. С., ИК Труд и право, 2014, ISBN 9789546082213 В: Юбилеен сборник посветен на 80-годишнина на проф. дюн Васил Мръчков. С., ИК Труд и право, 2014, ISBN 9789546082213


 
  Статия
 държавен орган, правосубектност, компетентност


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  18289
 Миролюб Топалов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/