Трудовото възнаграждение-регулиране, интереси и реалности-Част първа


Гевренова, Нина (2017) Трудовото възнаграждение-регулиране, интереси и реалности-Част първа Сп. Правен преглед, №2/2017


 
  Статия
 трудово възнаграждание, правна уредба
 Издадено
  18287
 Нина Гевренова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/