Допълнителни трудови възнаграждения с постоянен характер-понятие, видове, значение


Гевренова, Нина (2017) Допълнителни трудови възнаграждения с постоянен характер-понятие, видове, значение -В: Право и бизнес-усъвършенстване на нормативната уредба. С., ИК-УНСС-2017


 
  Статия
 трудово възнагрждение, допълнителни трудови възнаграждения
 Издадено
  18285
 Нина Гевренова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/