Ефективната правна закрила-ново предизвикателство пред трудовото законодателство


Гевренова, Нина (2015) Ефективната правна закрила-ново предизвикателство пред трудовото законодателство -В: Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право. Т. VI-2015


 
  Статия
 правна закрила на работещите, трудово законодателство
 Издадено
  18284
 Нина Гевренова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/