По някои въпроси на определените срокове на индивидуалните трудови правоотношения


Гевренова, Нина (2014) По някои въпроси на определените срокове на индивидуалните трудови правоотношения -В: Юбилеен сборник, посветен на 80-годишнина на проф. дюн Васил Мръчков. С., ИК Труд и право, 2014г., с. 277-299


 
  Статия
 индивидуални трудови правоотношения, срокове, механизъм за определяне на сроковете
 Издадено
  18283
 Нина Гевренова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/