Социални услуги-понятие и правни характеристики


Гевренова, Нина (2014) Социални услуги-понятие и правни характеристики -В: Юридически свят. №1, 2014


 
  Статия
 социални услуги, белези на социалните услуги, доставчици на социални услуги
 Издадено
  18282
 Нина Гевренова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/