Nyagolova M. D. (2017) Notion of subject of psychological concept of Henri Wallon. Psychological Science and Practice: State of Art. Collected Papers. Chicago. 2017. pp. 57 – 60.


Няголова, Марияна (2017) Nyagolova M. D. (2017) Notion of subject of psychological concept of Henri Wallon. Psychological Science and Practice: State of Art. Collected Papers. Chicago. 2017. pp. 57 – 60. Chicago, USA


 
  Статия
 History of Psychology, Henri Wallon, History of Frence psychology, Psychology of the Subject
 Издадено
  18272
 Марияна Няголова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/