Значението на комуникацията като част от управленския процес.


Пенчева, Пламена (2017) Значението на комуникацията като част от управленския процес. Втора национална научна конференция "Медиите на 21 век"., 10-11 ноември 2016 г., ВТУ "Св. св. Кирил и Mетодий” сп. Медии и комуникации на 21. век , 2017, 1, с. 123-126. ISSN 2603-3089


 
  Доклад
 комуникации, управление,


Социални, стопански и правни науки Администрация и управление

Social sciences, economic sciences and law Administration and Management

 Издадено
  18270
 Пламена Пенчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/