Георгиев, Лъчезар. КОМПОЗИЦИЯ НА КНИГАТА. - София: изд. АН-ДИ, 2018 [6. прераб. и доп. изд.]. - 140 с. : с ил. и сх. ::рез. на англ. ез. - Библиотека Книга и печатни комуникации ISBN 978-619-7221-09-1


Георгиев, Лъчезар (2018) Георгиев, Лъчезар. КОМПОЗИЦИЯ НА КНИГАТА. - София: изд. АН-ДИ, 2018 [6. прераб. и доп. изд.]. - 140 с. : с ил. и сх. ::рез. на англ. ез. - Библиотека Книга и печатни комуникации ISBN 978-619-7221-09-1 Издания на книгата от столично издателство: София: Star Way, 2007 г., 2012 г. и 2014 г.. Други тиражи: 2015, 2016, 2017 г. на същото издателство: ISBN 978-954-8685-22-1 (2014 г. -3.прераб. и доп. изд.); ISBN 978-954-8685-26-9 (2015 г. и 2016 г. - 4. прераб. и доп. изд.) ISBN 978-954-8685-27-6 (5.прераб. и доп. изд. - 2017). Друго издание: В. Търново: изд. Фабер, 2010, с твърда подвързия ISBN 978-954-400-383-8


 Изследване върху графичната композиция, оформителските подходи и дизайнa на съвременната книга. Със схеми и разнообразен онагледяващ илюстративен материал. С помощ на учебния процес за студентите от специалности Книгоиздаване, БИД, Журналистика, ВО, Печатни комуникации и др.
  Монография
 композиция, графичен дизайн, оформление, илюстрация, книга, редактиране


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  18268
 Лъчезар Георгиев

4. Цитиране: Планска, Камелия. Визуална комуникация в книгата. // Книгата: нашето по-смислено настояще. – София : За буквите – О писменехь, 2015, с. 140. ISSN 1314-7323 Цитира: Георгиев, Лъчезар. Композиция на книгата. – София : Star Way, 2012.

3. Рецензия: Любомира Парижкова [доц. д-р]. Настолна библия за издатели професионалисти. // Издател, 2010, № 1–2–3, с. 104–105. ISSN 1310-4624

2. Рецензия: Красен Димитров. Процеси при оформяне на книгите и периодичните списания. // Тр. на Студентското научно общество при Специализираното висше училище по библиотекознание и информационни технологии. Т. 4, 2009. – София, 2009, с. 249–250. http://sno.unibit.bg/files/3_4_1.pdf

1. Отзив: За съвременните композиционни принципи при оформлението на книгата (В помощ на книгоиздателя). // Издател, 2007, № 3–4, с. 3. ISSN 1310-4624 [Редакционен отзив на списанието за "Композиция на книгата от проф. Лъчезар Георгиев; със сканирана лицева корица на книгата].

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/