Евхаристийната епиклеза в източните анафори


Делипапазов, Апостол (2016) Евхаристийната епиклеза в източните анафори Пловдив


 Мястото, ролята и идейното съдържание на призователната молитва в анафорите на християнския Изток
  Дисертация
 анафора, литургия, епиклеза, призоваване
 Издадено
  18266
 Апостол Делипапазов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/