„Война и мир” и форматът на телевизионния сериал (Предварителни бележки)”


Няголова, Наталия (2017) „Война и мир” и форматът на телевизионния сериал (Предварителни бележки)” Арнаудов сборник, т. 9, Русе: Лени Ан, 2017, с. 302 – 310, ISBN 978-619-7058-49-9 COBISS.BG-ID 1280435684


 
  Статия
 
 Издадено
  18257
 Наталия Няголова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/