На учителя с любов и признателност. 75-годишнината на проф. дфн Петя Асенова, 2017 -


Петрова, Анастасия (2017) На учителя с любов и признателност. 75-годишнината на проф. дфн Петя Асенова, 2017 -


 Отбелязване на 75-годишнината на проф. дфн Петя Асенова и преглед на основните научни идеи от областта на балканското езикознание и теорията на езика, публикувани в наши и чужди издания.
  Отзив
 Петя Асенова, балканско езикознание


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  18255
 Анастасия Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/