Търсене на корените на древногръцките олимпийски игри.


Румпос, Димитриос (2006) Търсене на корените на древногръцките олимпийски игри. Societas Classica, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, Филологически факултет. Международна научна конференция „Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока”, В. Търново 2004 г. Ред. Ив. Дончева. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2006, с. 7-11. ISBN 954-524-508-5. ISBN 978-954-524-508-4. COBISS.BG-ID 1046186980


 
  Доклад
 
 Издадено
  18252
 Димитриос Румпос

1. Полина Венкова. XXIX олимпийски игри в Китай. - В: Societas Classica „Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и изтока”. Ред. Иванка Дончева. Велико Търново: УИ “Св. св. Кирил и Методий”, т. V., 2011. ISBN 978-954-524-780-4, с.403. № 1755 в НРС.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/