Наркоманът


Румпос, Димитриос (2012) Наркоманът Книга „Дванадесет Синаксара” на Триандафилос Ипсилантис, превод: авторски колектив. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2012, с. 26-39. ISBN 978-954-524-853-5. COBISS.BG-ID 1248780772


 
  Част от книга / Глава от книга
 
 Издадено
  18251
 Димитриос Румпос

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/