Petrov, Lyudmil., B. Misja, E. Bicoku (2014) "Challenges of Physical education in democratic societies in transition", Universiteti "Aleksander Xhuvani", Elbasan, Albania, Konference "Edukimi per qytetari demokratike ne shekullin e ri", p. 61, ISBN: 978-9928-4252-3-2


Петров, Людмил (2014) Petrov, Lyudmil., B. Misja, E. Bicoku (2014) "Challenges of Physical education in democratic societies in transition", Universiteti "Aleksander Xhuvani", Elbasan, Albania, Konference "Edukimi per qytetari demokratike ne shekullin e ri", p. 61, ISBN: 978-9928-4252-3-2 Universiteti "Aleksander Xhuvani", Elbasan, Albania, Konference "Edukimi per qytetari demokratike ne shekullin e ri", p. 61, ISBN: 978-9928-4252-3-2


 Challenges of physical education in democratic societies in transiti
  Статия
 Physical education, democratic societies in transition


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  18245
 Людмил Петров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/