IN JURE VERITAS! Списание DE JURE, Официално списание на Юридическия факултет на ВТУ "Св.св. Кирил и Методий", Том 7 / Брой 2, ВТ, УИ "Св.св. Кирил и Методий", 110-110 стр, Print ISSN: 1314-2593


Легкоступ, Пламен (2016) IN JURE VERITAS! Списание DE JURE, Официално списание на Юридическия факултет на ВТУ "Св.св. Кирил и Методий", Том 7 / Брой 2, ВТ, УИ "Св.св. Кирил и Методий", 110-110 стр, Print ISSN: 1314-2593 УИ "Св.св. Кирил и Методий", Велико Търново


 Материала е посветен на 25 годишнината на Юридическият факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”. Възраст, която за едни е младежка, за други – зряла, но за всички нас това е време, изпълнено с много работа, перипетии, неволи и радости.
  Част от книга / Глава от книга
 25 годишнина, Юридическият факултет, Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”.
 Издадено
  18222
 Пламен Легкоступ

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/