За приложението на някои педагогически техники за развитие на емоционална интелигентност в условията на музикално-възпитателен процес


Марчева, Пенка (2011) За приложението на някои педагогически техники за развитие на емоционална интелигентност в условията на музикално-възпитателен процес Трета национална конференция с международно участие на тема „ Музикално-образователни стратегии и практика в предучилищна, училищна и извънучилищна среда”


 В статията са представени технологични възможности за развитие на емоционалната интелигентност на учениците в началното училище чрез средствата на музикалното изкуство.
  Доклад
 музикално изкуство, емоционална интелигентност, ученици в началното училище
 Издадено
  18217
 Пенка Марчева

1. Илиева, А., Подходи за развиване на емоционалната интелигентност на учениците в начална училищна възраст, С. 2012, Ценностни аспекти на педагогическото ежедневие, С., ISBN 978-954-07-3350-0, с.155.COBISS.BG-ID 1272567780

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/