” Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" Международна научна конференция – „От сетивното към визуалното –изследователски аспекти,2014 г. /научен доклад/ - “Йожен Дьолакроа и картината му „Свободата води народа”


Карагогов, Деян (2014) ” Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" Международна научна конференция – „От сетивното към визуалното –изследователски аспекти,2014 г. /научен доклад/ - “Йожен Дьолакроа и картината му „Свободата води народа” Велико Търново


 Дьолакроа изобразява Свободата както като алегорична богиня, така и като силна бунтовничка от народа.Творецът също желае да бъде участник , но вместо оръжия , той се въоръжава със своето платно и четки понеже осъзнава своя дълг като художник да съхрани събитията така като революционерите имат за свой дълг да водят тази битка.
  Доклад
 Йожен Дьолакроа, картина, "Свободата води народа", романтизъм


Хуманитарни науки Изобразително изкуство

Humanities Fine Arts and Visual Arts

 Издадено
  18214
 Деян Карагогов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/