Софийски университет “Св. Климент Охридски”. Факултет по начална и предучилищна педагогика Национална научна конференция – „Преподаватели и студенти”, 2014 /научен доклад/ - “Теодор Жерико и картината му „Салът на „Медуза”. Електронно списание за наука, култура и образование. ISSN 2367-6396


Карагогов, Деян (2014) Софийски университет “Св. Климент Охридски”. Факултет по начална и предучилищна педагогика Национална научна конференция – „Преподаватели и студенти”, 2014 /научен доклад/ - “Теодор Жерико и картината му „Салът на „Медуза”. Електронно списание за наука, култура и образование. ISSN 2367-6396 "Електронно списание за наука,култура и образование" бр. 2, 2014


 Романтизмът извежда на преден план и дълбоките човешки преживявания и емоции, често разкривани чрез драматични исторически или житейски събития.Такъв е случаят и със сюжета на една най-известните картини на романтизма „Салът на „Медуза“.
  Доклад
 Теодор Жерико, „Салът на „Медуза“, трагедия, агресия


Хуманитарни науки Изобразително изкуство

Humanities Fine Arts and Visual Arts

 Издадено
  18213
 Деян Карагогов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/