Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" Юбилейна международна научна конференция "50 години ВТУ 1963-2013“. Секция Факултет по изобразително изкуство. “Изобразяване на агресията в изкуствотo“ УИ: ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" , CD ISBN 978-954-524-981-5


Карагогов, Деян (2014) Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" Юбилейна международна научна конференция "50 години ВТУ 1963-2013“. Секция Факултет по изобразително изкуство. “Изобразяване на агресията в изкуствотo“ УИ: ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" , CD ISBN 978-954-524-981-5 ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" , CD носител


 Множество автори, които се занимават с изясняването на агресията в изкуството и свързаните с нея теми, я сочат като тема важна и актуална за всяко общество, за всяко време и не зависеща от вида култура. Щом темата за агресията е актуална за обществото като цяло, то тя е важна и за изкуството и то не може да не я третира, съгласно своите видови и жанрови характеристики, особености и възможности.
  Доклад
 агресия, изкуство, изобразяване


Хуманитарни науки Изобразително изкуство

Humanities Fine Arts and Visual Arts

 Издадено
  18211
 Деян Карагогов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/