Основни преводачески операции в учебния превод от латински на български език.


Лунгарова, Пепа (1988) Основни преводачески операции в учебния превод от латински на български език. В: Трудове на ВТУ “Кирил и Методий”, Велико Търново, 1988; ХХІІ/2, за 1985/86, 77-100.


 
  Студия
 
 
  18208
 Пепа Лунгарова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/