Характеристика на производните със суфикс -tor/-or в латински език.


Лунгарова, Пепа (1992) Характеристика на производните със суфикс -tor/-or в латински език. В: Трудове на ВТУ ”Кирил и Методий”, Велико Търново, 1992; ХХVІ/2 за 1989/1990. 69-93.


 
  Студия
 
 
  18207
 Пепа Лунгарова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/