Двуезичен надгробен паметник от римската епоха от Горна Оряховица.


Лунгарова, Пепа (1993) Двуезичен надгробен паметник от римската епоха от Горна Оряховица. В: Известия на Историческия музей В. Търново. – кн. VІІІ, 1993, 97-103. ISSN 0861-5888.


 
  Статия
 
 
  18205
 Пепа Лунгарова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/