География на България. Тренировъчни тестови варианти за кандидат-студенти.


Дерменджиев, Атанас (2003) География на България. Тренировъчни тестови варианти за кандидат-студенти. -В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 148 с. ISBN: 954-524-351-1.


 Учебно помагало за кандидат-студенти. Съдържа 10 тренировъчни тестови варианта, структурирани в три компонента: тестови задачи; задачи за проверка на практическите знания и умения; задачи за проверка на умението да се изгражда географски текст.
  Учебник / Учебно помагало
 -


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 
  182
 Атанас Дерменджиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/