История на Философски факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"


Бузов, Вихрен (2013) История на Философски факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" УИ "Св.св. Кирил и Методий"


 Можем с пълно основание да кажем, че това се отнася и за една млада образователна институция като Философски факултет на ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”. Днес посрещаме половинвековния юбилей на нашия любим Университет с три утвърдени специалности с висок рейтинг, повече от 1000 студенти и признат авторитет на национално и международно равнище в учебната и научноизследователската дейност. Знаем от историята на европейските университети, че Философският факултет винаги е заемал основно и ключово място в тяхното изграждане. Той винаги е осигурявал онази широта на знанието и фундаменталност на подготовката, която да превърне младите хора в мислещи творчески личности, в смели хора с чувство за реалност и стремеж към свобода. За краткия период на своето развитие ние се опитахме да докажем, че подобна роля напълно ни приляга.
  Книга
 история на Философски факултет на ВТУ "Св.св. Кирил и Методий"


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки Философия
Социални, стопански и правни науки Политически науки
Социални, стопански и правни науки Психология

Humanities
Humanities Philosophy
Social sciences, economic sciences and law Political Sciences
Social sciences, economic sciences and law Psychology

 Издадено
  18197
 Вихрен Бузов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/