„Театърът като празник” – московският Държавен академичен театър „Евгений Вахтангов”


Няголова, Наталия (2016) „Театърът като празник” – московският Държавен академичен театър „Евгений Вахтангов” „Театър”, 21. 02. 2017, https://theatremagazine.wordpress.com/


 
  Рецензия
 
 Издадено
  18190
 Наталия Няголова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/