Руската социална поезия в началото на XXI век. Размисли край непарадния лаптоп. Интервью на Наталия Няголова с поета Александър Асадчи


Няголова, Наталия (0) Руската социална поезия в началото на XXI век. Размисли край непарадния лаптоп. Интервью на Наталия Няголова с поета Александър Асадчи „Нова социална поезия”, бр. 3, февруари, 2017, http://newsocialpoetry.trubadurs.com/2017/02/23/ruskata-sotsialna-poeziya-v-nachaloto-na-xxi-vek-razmisli-kray-neparadniya-laptop-intervyu-na-nataliya-nyagolova-s-poeta-aleksandar-asadchi/


 
  Превод
 
 
  18189
 Наталия Няголова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/