„Пять вечеров” – текст и кинотекст


Няголова, Наталия (2016) „Пять вечеров” – текст и кинотекст Наука и савремени универзитет – 6, Књига резимеа, Издавачки центар, Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, 2016, с. 180, ISBN 978-86-7379-431-0


 
  Справочнo изданиe (речник, ръководство и др.)
 
 Издадено
  18186
 Наталия Няголова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/