Концепт „кукла” в романе Л.Н. Толстого „Анна Каренина”


Няголова, Наталия (2016) Концепт „кукла” в романе Л.Н. Толстого „Анна Каренина” „Ракла с културни кодове/ Короб культурных кодов. Сборник в чест на 65-годишнината на проф. дфн Дечка Чавдарова”, Фабер, 2016, с. 249 – 257, ISBN 978-619-00-0468-4 COBISS.BG-ID 1278026724


 
  Статия
 
 Издадено
  18185
 Наталия Няголова

2. Шенал А. О. "Проблема "Россия и Запад" в романе Л.Н. Толстого "Анна Каренина", Диссертация на соиск. учен. степени кфн, Москва, МОГУ, 2017, с. 149

1. Шуликов П. "С Русия в сърцето" - празнично "имеславие"// Език и литература, 2016, бр. 3-4, стр. 214

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/