Четвъртият държавен съд. Демократически преглед, N 37, 1998, с. 288-314. ISSN1310 - 2311.


Галунов, Тодор (1998) Четвъртият държавен съд. Демократически преглед, N 37, 1998, с. 288-314. ISSN1310 - 2311. Демократически преглед, N 37, 1998, с. 288-314.


 В статията се прави синтезиран преглед на Четвъртият държавен съд в България
  Студия
 министри, отговорност, съд, конституция, закон, партии, БЗНС, Либерали, Демократи, Народняци


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  18168
 Тодор Галунов

1. ст. н.с. д-р Йорданка Гешева: „Парламентарните анкетни комисии по министерската отговорност 1884-1923”, С., 2003, 327, цитира на с. 115.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/